تحریر دفاتر قانونی، تنظیم گزارش های فصلی، ارزش افزوده و اظهارنامه های مالیاتی

حسابداری دفتری - مالیاتی و الکترونیک

پیاده سازی سیستم های حسابداری، انبارداری، تنخواه و حقوق و دستمزد

مشاوره و برنامه ريزي مالياتی، تنظیم لوایح دفاعیات مالیاتی و بیمه ای

تنظیم لیست های حقوق و بیمه و پلمب دفاتر

پیگیری امور مالیاتی و بیمه ‌ای و حضور در هیات ‌های حل‌ اختلاف و دفاع از حقوق شرکت ها

حسابرسی و ساماندهی حساب های معوقه و تهیه صورت های مالی

اعزام نیروی متخصص و کنترل عملکرد

مشاوره های مالی، مدیریتی، مالیاتی از بدو تاسیس تا انحلال

مشاوره های اداره و مدیریت نهادهای اقتصادی  (Corporate Governance)

تدوین آیین نامه های مالی داخلی

تهیه صورت های تحلیلی مالی و گزارش های آماری ویژه مدیران به فارسی و انگلیسی

بررسي کارايی و ميزان سود و زيان مجموعه ها و محصولات

هزینه یابی و مدیریت هزینه

مدیریت منابع نقدی و غیر نقدی

مدیریت موجودی کالا

مدیریت حساب های دریافتنی و پرداختنی

حسابداری صنعتی و بهای تمام شده و کنترل خط تولید

تهيه بودجه و پيش بينی نقدينگی

کدینگ کالا و مدیریت موجودی کالا

مشاوره و تدوین طرح های توجیه اقتصادی (Business Plan)