مشاوره های واردات و صادرات انواع کالاهای بازرگانی

بررسی بازار عرضه و اخذ پیشنهاد قیمت  (Market Trace)

اخذ نمونه کالای هدف از تولیدکننده های گوناگون

ارزیابی و مقایسه سطوح کیفی تولید کالای هدف

مذاکرات و چانه زنی تجاری

عقد قرارداد و بررسی حقوقی مفاد و تعهدات

هماهنگی ارزیابی کیفی و کمی کارگو  (Inspection)

هماهنگی حمل و اسناد مربوطه

هماهنگی و پشتیبانی ترخیص کالا از مبادی قانونی

بررسی و تحلیل پتانسیل نیاز بازار هدف و تدوین طرح توجیه اقتصادی (Business Plan)

گزارش تحلیلی و پیش بینی میزان سودآوری طرح و معرفی راه حل های هم افزایی

تدوین پلان و استراتژی فروش بر اساس اولویت ها و پرستیژ تجاری

سرمایه گذاری در طرح های تجاری